V edycja ogólnopolskiego Projektu „Lekki tornister” w ramach kampanii na rzecz profilaktyki wad postawy PDF Drukuj Email
piątek, 25 listopada 2016 14:15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaprasza do realizacji V edycji ogólnopolskiego Projektu „Lekki tornister” w ramach kampanii na rzecz profilaktyki wad postawy.
Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych (klasy I – III) oraz do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach. Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych.

Dziecko rozpoczynając naukę w szkole podstawowej zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, zmierzyć się z często przeciążonymi plecakami, a przy tym następuje wzmożony wzrost ciała. Sprzyja to powstawaniu wad postawy i wielu problemów.

 

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 14:18
Więcej…
 
Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację antynikotyniową z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu PDF Drukuj Email
piątek, 18 listopada 2016 08:20

W dniu 16.11.2016r. Komisja złożona z przedstawicieli instytucji organizujących konkurs oceniła prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem tj. przekazanie treści związanych z profilaktyką antynikotynową, ich wartość merytoryczną, oryginalność koncepcji, komunikatywność, walory edukacyjne, samodzielność wykonania.

Po wnikliwej ocenie przyznano następujące nagrody równorzędne:

Angelika Skłodowska i Sylwia Urbasz z Zespołu Szkół Technicznych

Zuzanna Litwinko z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białystoku

Sebastian Rogalski z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białystoku

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują nagrody za udział w konkursie.

Gratulujemy!

O wynikach szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione

telefonicznie i mailowo.

Więcej informacji : 85 7325 236 wew. 105

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: piątek, 18 listopada 2016 08:23
 
ZAKAZ UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH PDF Drukuj Email
środa, 02 listopada 2016 14:34

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy antytytoniowej, przypomina o zakazie używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz o konieczności umieszczania znaku zakazującego używania epapierosów.


W dniu 24 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy weszły w życie 8 września 2016.

Zgodnie z nowymi przepisami używanie papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych ograniczone zostaje w miejscach publicznych w takim samym zakresie, jak palenie papierosów tradycyjnych. Zakaz palenia e-papierosów obowiązuje więc m.in na przystankach, w środkach transportu, na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w placówkach oświatowych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, lokalach gastronomicznych i placach zabaw.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia obowiązany jest o umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych . Brak informacji o zakazie palenia skutkuje karą grzywny do 2000 zł.

Osoby palące wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom ustawy podlegają karze grzywny do 500 zł. Ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem nikotynowym do ich uzupełniania osobom poniżej 18-go roku życia. Od dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje także bezwzględny zakaz reklamy i promocji oraz sprzedaży na odległość (w tym internetowej) papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów. Za złamanie większości nowych ograniczeń lub zaniechanie obowiązków przedsiębiorcom grozić będzie kara do 200 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności.

Szczegóły dotyczące znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001331

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: środa, 02 listopada 2016 14:48
 
Szczepienie przeciwko odrze PDF Drukuj Email
piątek, 21 października 2016 06:55

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje,że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz.U.2016 poz.1418) rozpoczynane są szczepienia ochronne u osób powyżej 20 r.ż w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego odry na nadzorowanym terenie. Szczepienia rozpoczną się w październiku 2016 i dotyczyć będą populacji cudzoziemców zamieszkujących w ośrodku dla cudzoziemców i poza ośrodkiem, ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy, personelu ośrodka dla cudzoziemców, jak również personelu medycznego z podległych szpitali wskazanych przez dyrektorów tych placówek.

Wpisany przez Zbigniew Wojciech Zwierz   
Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2016 10:53
 
Sezon wzmożonych zachorowań na grypę PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 10:12

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą

na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego

W związku z sezonem wzmożonych zachorowań na grypę trwającym w Polsce od października do kwietnia następnego roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przypomina lekarzom o obowiązku zgłaszania zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w meldunkach MZ-55.

Jednocześnie informuje, że tylko grypę potwierdzoną dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych - izolacja wirusa grypy typu A lub typu B z materiału klinicznego lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy typu A lub typu B w materiale klinicznym – zgłasza się na formularzu ZLK-1(lekarze) i ZLB-1 (kierownicy laboratoriów).

 

Formularz MZ-55 zawiera objaśnienia co do kryteriów obowiązujących przy wykazywaniu grypy oraz  rozpoznanych klinicznie zachorowań grypopodobnych i ostrego zakażenia dróg oddechowych - zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. UE, L 262 z 27.9.2012).

 

Częstotliwość sporządzania meldunków:

  • Meldunki tygodniowe MZ-55 - cztery razy w miesiącu - za okresy

sprawozdawcze 1- 7, 8 - 15, 16 - 22 i 23 - ostatni dzień miesiąca; po zakończeniu przyjęć lub w

dniu następnym do godz. 1000

  • Meldunki dzienne MZ-55 – w okresie znacznego wzrostu liczby zachorowań

powiadamianie telefonicznie (85-7325-236 w. 112) po zakończeniu przyjęć pacjentów lub w dniu następnym do godz. 1000.

Telefoniczne zawiadamianie nie zwalnia podmiotów ze sporządzania i przekazywania meldunków tygodniowych MZ-55, potwierdzających liczbę przypadków zgłoszonych telefonicznie w danym okresie sprawozdawczym.

  • wypełnione meldunki MZ-55 można przekazywać droga elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Uwaga!

  1. Nie przekazuje się meldunków MZ-55 negatywnych (brak podejrzeń / zachorowań na grypę).
  2. W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2014 r., w pierwszych meldunkach w danym miesiącu (za okres sprawozdawczy 1-7) jest obowiązek wpisywania danych dotyczących obciążenia administracyjnego związanego z meldunkiem tj. wpisywania szacunkowego czasu, w minutach, przeznaczonego na przygotowanie danych oraz na wypełnianie formularza (patrz.  pkt 4 formularza MZ-55).

Formularz MZ-55 jest dostępny na stronie www.psse.bialystok.pl

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz.1304, z późn. zm.).

Przepisy karne: Zgodnie z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) - kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lub 2, nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia - podlega karze grzywny.

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2016 10:50
 
II edycja szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 09:42

 

Ulotka do pobrania w formacie: pdf

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: środa, 12 października 2016 10:00
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 18
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia