ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PDF Drukuj Email
czwartek, 18 maja 2017 11:04

 

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY


Na podstawie ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016, poz. 1961) od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą sprzedawać produkty żywnościowe ze swojego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jest to nowa forma sprzedaży, która pozwala rolnikom na sprzedaż produktów przetworzonych, pod warunkiem, że nie odbywa się na skalę przemysłową i nie jest kierowana do zakładów detalicznych, a ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 44 a) stanowi, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

  • mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;
  • nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;
  • podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
  • są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;
  • nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu promocji żywności.

 

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji planowanej działalności.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

  • do powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego

 

  • do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona).

 

 

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności trafiającej do konsumenta w trakcie działalności prowadzonej przez rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego muszą zostać spełnione podstawowe kryteria higieniczno-sanitarne.


Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia powinny być wdrożone w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

 

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub powiatowego lekarza weterynarii.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Wpisany przez Marta Bołtruczyk   
Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 12:41
 
Stanowisko w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy PDF Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2013 13:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje do wiadomości "Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży". Informacja dostępna jest również na stronach Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl, zakładka "Matka i Dziecko").

Dokument do pobrania

Ulotka dotycząca wszawicy przygotowana przez WSSE w Białymstoku

Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Wpisany przez Beata Grycel   
Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 11:44
 
ROZTRZYGNIĘTY ETAP POWIATOWY OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 12 maja 2017 09:23

W dniu 10 maja 2017. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS kierowanej do szkół gimnazjalnych.

 

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 

Organizatorzy Olimpiady:

ü  Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
w Białymstoku,

ü  Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy  
w Białymstoku,

ü  Urząd Miejski w Białymstoku

ü  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

ü  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

ü  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

W etapie powiatowym udział wzięło 52 laureatów eliminacji szkolnych z 11 szkół gimnazjalnych z terenu miasta Białegostoku.

Uczestnicy Olimpiady wypełniali test, składający się z 29 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego, wykazując się dużym zasobem wiedzy dotyczącym ww. tematyki.

Laureaci etapu powiatowego:

I miejsce –Wiktoria Kowalska – Publiczne Gimnazjum nr 30
w Białymstoku

II miejsce- Artur Sierzputowski - Publiczne Gimnazjum nr 30
w Białymstoku

III miejsce-  Angelika Stasiak – Publiczne Gimnazjum nr 1
w Białymstoku

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS , a laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.

Zdjęcia z Olimpiady :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Wpisany przez Teresa Poznańska   
Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 09:48
 
Konkurs Mały Ekspert ds. Lekkiego Tornistra PDF Drukuj Email
środa, 10 maja 2017 06:54

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o nowym konkursie związanym z programem „Lekki tornister”.

Fundacja Rosa w ramach projektu „Lekki Tornister” organizuje konkurs „Mały ekspert ds.Lekkiego Tornistra”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Celem Konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na problem ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia promującego profilaktykę wad postawy w sposób nawiązujący do założeń projektu „Lekki Tornister”. Do zgłoszenia należy dołączyć opis uzasadniający,dlaczego warto dbać o swój kręgosłup, a także kilka wskazówek, jak to robić. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 31.05.2017. drogą elektroniczną, na adres e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Informacje szczegółowe dotyczące konkursu znajdują się na stronie projektu Lekki Tornister.

http://lekkitornister.org/2017/04/05/konkurs/

Regulamin Konkursu

Wpisany przez Kuklik Małgorzata   
Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 07:03
 
Scenariusz lekcji pt. „Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?” PDF Drukuj Email
środa, 12 kwietnia 2017 10:28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 przygotował scenariusz lekcji pt. „Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?” z wykorzystaniem spotów edukacyjnych zrealizowanych w ramach zakończonej kampanii społecznej „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”. Dodatkowo w odnośniku poniżej znajduje się prezentacja przygotowana jako materiał pomocniczy do scenariusza. Prezentacja zawiera wszystkie spoty ww. kampanii.

Link do prezentacji:

Prezentacja GIS nauczyciele

Materiały mogą być wykorzystane w działaniach profilaktyczno- edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pliki do pobrania :

Scenariusz lekcji

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: czwartek, 04 maja 2017 09:21
 
Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja - porozmawiajmy o niej. PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 12:01

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w roku 2017 Światowy Dzień Zdrowia poświęcony będzie tematyce depresji.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Każdego roku Światowa Organizacja  Zdrowia wybiera kluczową kwestię zdrowia i zachęca ludzi z wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań, które podkreślają wagę danego  problemu zdrowotnego. Światowy Dzień Zdrowia  stanowi wyjątkową okazję do zaangażowania społeczności z całego świata do promowania działań, które mogą poprawić nasze zdrowie.

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

 

Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:16
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 18
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia