Ogłoszenie naboru z dnia 2017-03-24 PDF Drukuj Email
piątek, 24 marca 2017 13:04

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza nabór

na stanowisko młodszego asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej

 

w wymiarze pełnego etatu czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony

Wymagane wykształcenie: wyższe drugiego stopnia- kierunki: chemia, ochrona środowiska, inne techniczne;

Staż pracy – minimum 1 rok;

Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze, praca w terenie, narażenie na stres;

Wskazane kompetencje i umiejętności:

- kultura pracy i kultura osobista,

- cierpliwość, dokładność, terminowość

- planowanie i myślenie strategiczne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

- obsługa programów komputerowych/Pakiet MS Office/

 

Termin składania CV i listów motywacyjnych do 30.03.2017r. drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub w siedzibie Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku ul Warszawska 57A pok. 208

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( t. j. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 922)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-73-25-236 w.128.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

/-/ lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz

Wpisany przez Piotr Czuba   
Poprawiony: piątek, 24 marca 2017 13:22
 
ZAKAZ UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH PDF Drukuj Email
środa, 02 listopada 2016 14:34

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy antytytoniowej, przypomina o zakazie używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz o konieczności umieszczania znaku zakazującego używania epapierosów.


W dniu 24 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy weszły w życie 8 września 2016.

Zgodnie z nowymi przepisami używanie papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych ograniczone zostaje w miejscach publicznych w takim samym zakresie, jak palenie papierosów tradycyjnych. Zakaz palenia e-papierosów obowiązuje więc m.in na przystankach, w środkach transportu, na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w placówkach oświatowych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, lokalach gastronomicznych i placach zabaw.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia obowiązany jest o umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych . Brak informacji o zakazie palenia skutkuje karą grzywny do 2000 zł.

Osoby palące wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom ustawy podlegają karze grzywny do 500 zł. Ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem nikotynowym do ich uzupełniania osobom poniżej 18-go roku życia. Od dnia wejścia w życie ustawy obowiązuje także bezwzględny zakaz reklamy i promocji oraz sprzedaży na odległość (w tym internetowej) papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów. Za złamanie większości nowych ograniczeń lub zaniechanie obowiązków przedsiębiorcom grozić będzie kara do 200 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności.

Szczegóły dotyczące znowelizowanej ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001331

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 13:51
 
„BIEG PO ZDROWIE” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 lutego 2017 12:54

W roku szkolnym 2016/2017 rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat. Program opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce, (15 szkół w Białymstoku i powiecie białostockim) .

Według badań HBSC z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują rożnych używek, przypada na przedział 9–10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11–15 lat próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11. a 13. rokiem życia. Dlatego też powstał program skierowany do 9-10 latków, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów. Rodzice najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci. Za najbardziej motywujące uznali przekazywaną dzieciom lekcję asertywności.

W opinii nauczycieli realizujących program jest on dobrze skonstruowany zarówno metodycznie jak też merytorycznie. Ważnymi elementami programu były zagadnienie asertywności, oraz wywiad z osobą niepalącą. Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Prowadzący docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

  • podręcznik dla nauczyciela;
  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
  • plakaty;
  • ulotkę informacyjną dla rodziców.

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu.

Pierwszy z filmów  poświęcony jest treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz-Wnuk, psycholog z Centrum Busola.

W filmie pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola

Przygotowany został też film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą, poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji. Filmy dostępne są pod adresami:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW

 

Pliki do pobrania :

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 13:51
 
Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017 14:15

 

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Celem kampanii jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia. W ramach kampanii powstało 10 spotów przedstawiających różnego rodzaju używki oraz oczekiwania młodzieży wobec nich. W linku poniżej znajduje się spot zachęcający młodzież do wejścia na stronę kampanii: „Melanż.

Oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/fs7RzILuCDc

W ramach kampanii utworzono również stronę internetową www.melanz.tv, dzięki której można wziąć udział w quizie pt. „Jakim typem melanżowicza jesteś?”.

Więcej informacji o projekcie :

Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”potrwa do końca marca 2017.

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 13:51
 
Komunikat dotyczący informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu 31 na terenie Europy PDF Drukuj Email
piątek, 24 lutego 2017 12:23

W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski Instytut ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN - L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), uprzejmie informujemy, że śladowe ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia  br. na terenie Polski nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Link do strony : http://paa.gov.pl

Wpisany przez Krystyna Wasiak   
Poprawiony: wtorek, 28 lutego 2017 10:59
 
Szczepienie przeciwko odrze PDF Drukuj Email
piątek, 21 października 2016 06:55

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje,że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz.U.2016 poz.1418) rozpoczynane są szczepienia ochronne u osób powyżej 20 r.ż w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego odry na nadzorowanym terenie. Szczepienia rozpoczną się w październiku 2016 i dotyczyć będą populacji cudzoziemców zamieszkujących w ośrodku dla cudzoziemców i poza ośrodkiem, ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy, personelu ośrodka dla cudzoziemców, jak również personelu medycznego z podległych szpitali wskazanych przez dyrektorów tych placówek.

Wpisany przez Zbigniew Wojciech Zwierz   
Poprawiony: wtorek, 28 lutego 2017 10:56
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia