Dane Kontaktowe

Konkurs o zdrowiu

Ostrzeżenia Publiczne

Serwis Kąpieliskowy

Wszawica

Grypa

Zakażenia szpitalne

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o
kontakt telefoniczny z Oddziałem Epidemiologii
w godzinach urzędowania 7.25 – 22.00
tel. 85 73 25 236 wewn. 122, 123, 125
85 7222 041
85 7222 042
698 145 904

Dodatkowo, od poniedziałku do niedzieli całą dobę czynny jest numer:
607 635 881

całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności
w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.