Światowy Dzień Bez Tytoniu 2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 05 maja 2016 12:05

W związku z nadchodzącymi 31 maja obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”. Obok podwyższania akcyzy i ograniczania nielegalnego obrotu, wprowadzenie jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych (nie zawierających logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy) we wszystkich krajach będących sygnatariuszami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu stanowi istotny element walki z paleniem tytoniu, ponieważ:

 

 

  • zmniejsza atrakcyjność papierosów,
  • ogranicza stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych,
  • zwiększa skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach akcji jest:

a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,

b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji nt. jednolitych opakowań,

c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,

d) wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań. Informacje w wersji angielskiej dostępne są na stronie internetowej WHO:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/world-notobacco- day/2016-

W związku z powyższym zachęcam do podejmowania działań edukacyjno informacyjnych nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz regulacji prawnych związanych z wejściem w życie nowej dyrektywy tytoniowej UE.

Poprawiony: czwartek, 05 maja 2016 12:08
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia