Akty Prawne obowiązujące w Sekcji Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 11:09


  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U.2015.1412 t.j. z dnia 2015.09.17


  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U.2016.1251 t.j. z dnia 2016.08.16


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U.2012.977 z dnia 2012.08.30


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Dz.U.2017.957 t.j. z dnia 2017.05.17


  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. Dz.U.2014.1184 t.j. z dnia 2014.09.04
Wpisany przez Grzegorz Kruk   
Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 11:47
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia