Kontrola Wewnętrzna
Obowiązek dokumentowania zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych PDF Drukuj Email
wtorek, 22 czerwca 2010 09:26

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)

 • kierownicy zakładów opieki zdrowotnej
 • inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich

są obowiązani do podejmowania i dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń (w tym wywołanych drobnoustrojami opornymi na dostępne antybiotyki) i chorób zakaźnych, w szczególności:

 • ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych

 • monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń

 • opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
  • skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
  • wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych
 • wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegającym szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

 

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: środa, 03 sierpnia 2016 08:00
Więcej…
 
Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych PDF Drukuj Email
wtorek, 22 czerwca 2010 07:38

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866, z późn. zm.)

 • kierownicy zakładów opieki zdrowotnej
 • inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich

są obowiązani do podejmowania i dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń (w tym wywołanych drobnoustrojami opornymi na dostępne antybiotyk) i chorób zakaźnych, w tym prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (art. 11 ust 2 pkt 6 wymienionej wyżej ustawy).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U.10. Nr 100, poz.646) określa:

 • zakres kontroli wewnętrznej, obejmujący ocenę prawidłowości i skuteczności
 • częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznej
 • sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej
 • warunki udostępniania i przechowywania dokumentacji z czynności wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej

 

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: czwartek, 18 maja 2017 11:25
Więcej…
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia