Obowiązek zgłoszenia osoby potencjalnie narażonej na wściekliznę PDF Drukuj Email
piątek, 24 lutego 2012 12:11

Obowiązek zgłoszenia osoby potencjalnie narażonej na wściekliznę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku powstaje jeżeli spełnione są oba kryteria:

 1. Osoba potencjalnie narażona na wściekliznę poinformowała lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że jest zakażone wirusem lub chore. Rodzaje kontaktu ze zwierzęciem chorym lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny to: oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie lub głębokie pogryzienia i zadrapania.
  • wg ICD-10 Z20.3 Styczność i narażenie na wściekliznę
 2.  

 3. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz skierował osobę na obowiązkowe szczepienia ochronne
  • wg ICD-10 Z24.2 Potrzeba szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 12:44
Więcej…
 
Obowiązek zgłaszania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń przez kierownika laboratorium PDF Drukuj Email
wtorek, 15 czerwca 2010 08:03

 

Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2013.947) kierownik laboratorium wykonującego badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych na podstawie ust. 7 pkt 1, ma obowiązek:


1) zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, lub podmiotom określonym na podstawie ust. 7 pkt 2;

Przejdź bezpośrednio do formularzy zgłoszeń w dziale "Dokumenty do pobrania"

Wzory formularzy zgłoszeń oraz rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, typy badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń - określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 203, poz. 1467) - Załączniki 1-5.ZAŁĄCZNIK Nr 1. Rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, typy badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń. [plik w załączeniu]

ZAŁĄCZNIK Nr 2. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. [plik w załączeniu]

ZAŁĄCZNIK Nr 3. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą. [plik w załączeniu]

ZAŁĄCZNIK Nr 4. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV). [plik w załączeniu]

ZAŁĄCZNIK Nr 5. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami. [plik w załączeniu]

 

§ 2 wymienionego rozporządzenia reguluje sposób przekazywania formularzy zgłoszeń.


Przepisy karne

Zgodnie z art. 52 pkt 5 wymienionej wyżej ustawy - kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 nie zgłasza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną podlega karze grzywny.

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2013 07:46
 
Obowiązek Zgłaszania Podejrzenia/Rozpoznania Zakażenia/Choroby Zakaźnej/Zgonu z Powodu Zakażenia lub Choroby Zakaźnej oraz Prowadzenia Rejestru Zgłoszeń przez Lekarza PDF Drukuj Email
piątek, 11 czerwca 2010 13:12

Na podstawie art. 27 ust 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2013.947)

 

 1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszenia tego faktu:

  1) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, lub

  2) państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub

  3) innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej.

  Przejdź bezpośrednio do formularzy zgłoszeń w dziale "Dokumenty do pobrania"

 2. W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na kierowniku szpitala.

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2013 07:48
Więcej…
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia