Rodzaje spraw załatwianych w ramach nadzoru epidemiologicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 10 czerwca 2010 08:54
 • Udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą.
 • Udzielanie informacji dotyczących szczepień obowiązkowych i zalecanych (pok. 204)
 • Przyjmowanie zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, postępowanie wyjaśniające i rejestracja odczynów (pok. 204).
 • Dystrybucja szczepionek i kontrola gospodarki szczepionkami w placówkach prowadzących uodpornienie wg obowiązującego kalendarza szczepień ochronnych (pok. 204).
 • Badania bakteriologiczne kału w przypadku diagnostyki nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych, w ramach nadzoru nad nosicielami i ozdrowieńcami oraz osobami z najbliższego otoczenia chorego (zleca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) wykonuje Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ul. Legionowej 8 - na podstawie skierowania uzyskanego w Oddziale Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku - pok. 202 II piętro)
 • Badania bakteriologiczne kału w kierunku pałeczek schorzeń jelitowych w celach diagnostycznych (nie zlecone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) wykonuje Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ul. Legionowej 8 (diagnostyka schorzeń jelitowych w kierunku: Salmonella i Shigella).
 • Badania bakteriologiczne kału do książeczek zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych wykonuje laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ul. Legionowej 8.

  Obowiązuje trzykrotne badanie kału (jedna próba dziennie).

  Badanie jest odpłatne, z wyjątkiem uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Badania uczniów i studentów są przeprowadzane na podstawie skierowania ze szkoły.
 • W ramach nadzoru epidemiologicznego skierowania na szczepienia przeciwko WZW typu B dla osób z najbliższego otoczenia chorych na WZW typu B (osobom z kontaktu) wydaje lekarz rodzinny.
 • Biologiczna kontrola skuteczności procesów sterylizacji w aparatach ciśnieniowych. Procesy te kontrolowane są przy pomocy testów: ATTEST „3M”, sporal A.

  W ramach nadzoru epidemiologicznego nie wykonywane są badania skuteczności procesu sterylizacji. Takie badania na zlecenia klienta wykonuje Laboratorium WSSE w Białymstoku (jak również inne laboratoria mikrobiologiczne).
 • Zaświadczenia potwierdzające brak zachorowania na chorobę zakaźną w okresie ostatnich 3 tygodni dla dzieci, które mają być przyjęte do żłobka oraz dla dzieci specjalnej troski w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także ich rodzin albo osób z ich najbliższego otoczenia (pok. 102)
Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 06:56
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia