Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi (definicja) PDF Drukuj Email
środa, 23 czerwca 2010 07:25

Definicja przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego wg dokumentu NIZP-PZH (wersja 2, styczeń 2009) zamieszczonego na stronie internetowej www.pzh.gov.pl.

 

Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi

Kryteria kliniczne

Każda osoba, która spełnia jedno z następujących dwóch kryteriów:

 • gorączka

ORAZ
oznaki i objawy ostrej niewydolności oddechowej,

 • zgon z powodu ostrych zaburzeń oddychania bez wyjaśnionej przyczyny.

 

 

Kryteria laboratoryjne

Co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów:

 • izolacja wirusa grypy A/H5N1 z materiału klinicznego,
 • wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy A/H5 w materiale klinicznym,
 • wykrycie znamiennego wzrostu miana swoistych przeciwciał przeciw wirusowi grypy A/H5 (co najmniej czterokrotny wzrost poziomu swoistych przeciwciał lub wysokie miano przeciwciał w pojedynczym oznaczeniu).

Kryteria epidemiologiczne

Co najmniej jedno z następujących czterech kryteriów:

 • przeniesienie z człowieka na człowieka przez bliski kontakt (do 1 m) z osobą, którą uznano za przypadek prawdopodobny lub potwierdzony,
 • narażenie w laboratorium: gdzie możliwe jest narażenie na wirus grypy A/H5N1,
 • bliski kontakt (poniżej 1 m) ze zwierzęciem innym niż drób lub ptactwo dzikie (np. kot lub świnia), u którego potwierdzono zakażenie wirusem A/H5N1,
 • zamieszkiwanie lub pobyt na obszarze, na którym podejrzewa się lub potwierdzono występowanie wirusa A/H5N, 1)

ORAZ
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • bliski kontakt (do 1 m) z chorymi lub padłymi ptakami (drób hodowlany lub ptactwo dzikie) 2) na obszarze występowania wirusa,
 • przebywanie w domu lub gospodarstwie rolnym, w których w ciągu poprzedniego miesiąca stwierdzono obecność chorych lub padłych sztuk drobiu hodowlanego i które znajdują się na obszarze występowania wirusa.

Klasyfikacja przypadku

A. Przypadek możliwy

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.

B. Przypadek prawdopodobny

Każda osoba, u której wynik testu w kierunku wirusa grypy A/H5 lub A/H5N1, przeprowadzonego przez laboratorium nie będące krajowym laboratorium referencyjnym uczestniczącym w sieci UE wspólnotowych laboratoriów referencyjnych grypy u ludzi, 3) był dodatni.

C. Przypadek potwierdzony na poziomie krajowym 4)

Każda osoba, u której wynik testu w kierunku wirusa grypy A/H5 lub A/H5N1, przeprowadzonego przez krajowe laboratorium referencyjne uczestniczące w sieci UE wspólnotowych laboratoriów referencyjnych grypy u ludzi, 5) był dodatni.

D. Przypadek potwierdzony przez WHO 4)

Każda osoba, u której zakażenie wirusem potwierdzono laboratoryjnie w ośrodku współpracującym z WHO w zakresie wirusa H5.

 

1) Zob. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Komisja Europejska (DG SANCO): system zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS), dostępny na stronach internetowych:
http://www.oie.int/eng/en_index.htm
oraz
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#.

2) Nie dotyczy to ptaków, które nie wykazywały symptomów choroby i zostały zabite, np. w trakcie polowania.

3) W Polsce wymaga się, by były to laboratoria wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. (przyp. red. pol.)

4) W sprawozdaniach MZ-56 przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO są wykazywane w jednej kategorii. (przyp. red. pol.)

5) W Polsce jest to Krajowy Ośrodek ds. Grypy NIZP-PZH. (przyp. red. pol.)

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: środa, 25 stycznia 2012 09:51
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia