Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PDF Drukuj Email
wtorek, 12 października 2010 10:30

Zadania z zakresu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w związku z ich pobytem w placówkach nauczania, wychowania, opieki i wypoczynku:

  • Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach.
  • Ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci w przedszkolach i szkołach.
  • Ocena warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych.
  • Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych.
  • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach.
  • Opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
  • Propagowanie bezpiecznego i higienicznego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 10:36
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia