Opiniowanie imprez masowych PDF Drukuj Email
wtorek, 21 września 2010 09:32

Informacji w zakresie wydawania opinii sanitarnej udzielają pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej

pokój nr 8, nr telefonu (85) 73 25 236 w.106 i 107

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje dołączane przez organizatora do wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej imprezy masowej:

 1. dokumentacja i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2139 z późn. zm.) tj:
  • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, masowa,wraz z jego opisem, zawierający:
   • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
  • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
  • informację o:
   • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
   • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służb informacyjnych;
  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 2. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 4. Ponadto:

 5. umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostaw tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych np. typu TOI-TOI (w przypadku ich zastosowania);
 6. przewidzianą ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych;
 7. umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu lub/ i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wpisany przez Aneta Hodun   
Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 08:57
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia