Informacja dla klientów, właścicieli i personelu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy biologicznej PDF Drukuj Email
czwartek, 23 września 2010 09:58

Wymagania dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy biologicznej regulują m. in. następujące przepisy:

  • Art. 22 Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

Właściciele otwierających się ww. zakładów powinni poinformować o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wpisany przez Krystyna Wasiak   
Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 09:05
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia