Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych zgodnie z przepisami prawnymi z 2009r. PDF Drukuj Email
wtorek, 25 maja 2010 08:33

Definicja choroby zawodowej:

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych ( Dz. U. z 2013r., poz.1367)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ( Dz. U. z 2013r., poz. 1379 )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2016r., poz. 23 )
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.)
Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: piątek, 29 lipca 2016 08:35
Więcej…
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia