Turniej Wiedzy i Sprawności

Podejmując działania antytytoniowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przy współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Białymstoku ,Zespołem Szkół Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku zaprasza, do udziału w Turnieju o tematyce antynikotynowej  i prozdrowotnej w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Tytoniu.

Celem podjętej interwencji jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu i zasad zdrowego stylu życia.

Pierwszy etap turnieju zaplanowany jest na miesiąc listopad 2017 r. Kolejny etap odbędzie się w miesiącu kwietniu 2018 r.

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych etapów zawarte są w regulaminie turnieju.