Nie! Dla meningokoków

„Nie! Dla meningokoków” jest Ogólnopolską Kampanią Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych .Została zainicjowana w 2008 roku, by informować Polaków o groźnych zakażeniach wywoływanych przez meningokoki typu C oraz by edukować polskie społeczeństwo z zakresu profilaktyki zachorowań.

Neisseria meningitidis: Groźna bakteria wywołująca chorobę Meningokokową ,która objawia się najczęściej jako zapalenie opon-mózgowo rdzeniowych lub zakażenie krwi (sepsa).

Choroba jest wciąż słabo znana społecznie. Wg przeprowadzonego przez instytut GFK Polonia, na zlecenie kampanii, badania, zdecydowana większość rodziców kojarzy sepsę tylko z pneumokokami. Tymczasem w wyniku zakażenia meningokokami jedno na dziesięć dzieci umiera, co piąte w wyniku przebytej choroby ulega groźnym powikłaniom. Dlatego też ogólnopolska kampania „Nie! Dla meningokoków” od ponad dwóch lat edukuje o chorobie, skutecznej profilaktyce i leczeniu.

Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków” skierowana jest do rodziców dzieci małych, nastolatków oraz samej młodzieży szkolnej, a także do środowiska medycznego. Kampanię „Nie! Dla meningokoków” zainicjowała we wrześniu 2008 roku fundacja „Aby żyć”, prowadząca od lat działania prozdrowotne.

Więcej informacji: www.meningokoki.pl