Stres pod kontrolą

Program edukacyjny  dla maturzystów “Stres pod kontrolą” uczy młodzież radzenia sobie ze stresem,  kontrolowania go i wykorzystywania jako stymulatora do działania.

Każdy maturzysta uczestniczy w co najmniej dwóch godzinach lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

PSSE Białystok realizuje program przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Białymstoku, .

W roku szkolnym 2019/2020 do realizacji XVIII edycji programu przystąpiło 19 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białystok i powiatu białostockiego.

Adresaci programu:

Program jest adresowany do uczniów klas maturalnych

Cel główny programu:

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem matury.

Cele szczegółowe programu:

  • wzrost wiedzy młodzieży na temat istoty stresu, jego objawów i uwarunkowań,
  • ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu oraz ich wpływ na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną,
  • ukształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego.

Strategie i metody realizacji:

  • zapoznanie rodziców z założeniami programu
  • przeprowadzenie zajęć 2 godzinnych z uczniami klas maturalnych z wykorzystaniem filmu i ulotek na temat stresu
  • praca z filmem
  • techniki relaksacyjne
  • dyskusja

Ulotki:

stres rodzice

stres uczniowie

Prezentacja Stres pod kontrolą- 2019-20

Tabela i wnioski do spr dla realizat STRES 2019