Znajdź właściwe rozwiązanie

PSSE w Białymstoku realizuje program “Znajdź Właściwe Rozwiązanie” przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.

W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest X edycja programu.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do uczniów szkół klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Program może być realizowany przez wychowawców klas, pielęgniarki szkolne, pedagogów lub innych nauczycieli w ramach prowadzonych zajęć. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

Adresaci programu:

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Strategie i metody programu:

  • zapoznanie rodziców z założeniami programu,
  • edukacja uczniów dotycząca profilaktyki palenia tytoniu,
  • przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

– Poradnik dla koordynatora programu- do pobrania

Druk sprawozdania 2019/2020 Druk sprawozdania z realizacji programu ZWR