Światowy Dzień Zdrowia 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w roku 2018 hasło

Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „ Zdrowie Dla Wszystkich”. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera kluczową kwestię zdrowia i zachęca ludzi z wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań, które podkreślają wagę danego problemu zdrowotnego. Światowy Dzień Zdrowia stanowi wyjątkową okazję do zaangażowania społeczności z całego świata do promowania działań, które mogą poprawić nasze zdrowie.

 

Celem Światowego Dnia Zdrowia 2018 jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z partnerami podzieli się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat. Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”.

 

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

  •  Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do

świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to

konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

  • Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.
  • Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów
  • Powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie to utrzymać jej dostępność na poziomie oczekiwanym przez obywateli.
  •  Różne kraje podchodzą do problemu powszechności opieki zdrowotnej w różny sposób, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Jednak każdy kraj może zrobić coś, by poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.
  •  Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i nstytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi.
  • Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcie powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opiece zdrowotnej. Zbyt wielu ludzi jest pomijanych w opiece zdrowotnej. „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują, bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/