Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w imieniu organizatorów szczebla powiatowego i wojewódzkiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo.

Do zadań szkoły należeć będzie pomoc w przygotowaniu uczniów do wszystkich etapów Olimpiady, przeprowadzenie we własnym zakresie eliminacji klasowych i szkolnych i zgłoszenie 5 laureatów do etapu powiatowego.

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku służą radą i pomocą metodyczną podczas trwania szkolnych i powiatowych eliminacji Olimpiady, a także wsparciem w dostępne materiały informacyjne i pomoce do nauki.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O HIV

regulamin 2018.(708633_891338)

zał. 2 protokół z eliminacji szkolnych.(708635_891340)

zał. 2a zgłoszenie finalistów do etapu powiatowego.(708636_891341)

Zgoda niepełnoletni zał 1.(708638_891343)

Zgoda pełnoletni.(708639_892739)