Światowy Dzień Rzucania Palenia

Ogólnopolska akcja:  „Rzuć palenie razem z nami!”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest  zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach .

W Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzimy od 1991 roku, a działania antynikotynowe podejmowane w ramach akcji wynikają z Rządowego Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i mają charakter priorytetowy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie aktywnie włącza się w działania na rzecz ograniczania palenia tytoniu w Polsce.   Zgodnie z priorytetem, jakim jest ograniczenie przedwczesnej umieralności społeczeństwa polskiego spowodowanej czynnym i biernym paleniem tytoniu Główny Inspektorat Sanitarny planuje realizację kampanii edukacyjnej skierowanej do biernych palaczy, osób palących w obecności innych oraz świadków palenia w obecności innych.

Celem kampanii jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych poprzez zwrócenie uwagi  na problem nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa osób niepalących do przebywania
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
, a także:

  • zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży,
  • zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami,
  • eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia,
  • edukacja osób palących nt. stref objętych zakazem palenia tytoniu oraz motywowanie ich do niepalenia w miejscach nie wyszczególnionych w ustawie (np. na klatkach schodowych, na plaży, w parku, przy wejściach do budynków, na przejściach dla pieszych),
  • zwrócenie uwagi na fakt, że palenie w otoczeniu osób niepalących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania prawa tych osób do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Działania kampanijne będzie można obserwować w drugiej połowie listopada
w przestrzeni publicznej (głównie w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach)
we wszystkich województwach.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – tel. 0 – 801 108 108

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o zbliżających się obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia. Inicjatywy profilaktyczne powinny zostać skierowane do rodzin spodziewających się dziecka. Adresatami działań informacyjno-edukacyjnych nt. szkodliwości palenia tytoniu są kobiety w ciąży i ich partnerzy. Światowy Dzień Rzucania Palenia w tym roku przypada 15 listopada b.r. W okresie ciąży pali papierosy 6% kobiet. Badania naukowe wykazały, że ponad 50% czynników rakotwórczych znajdujących się w dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do organizmu dziecka. Dzieci te rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory czy astma.Gdy ktoś z rodziny pali papierosy w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym tytoniowy poprzez wymuszone bierne palenie matki.

 

 

Apel prof. Zatońskiego