Ogólnopolska kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje,że 2 kwietnia 2019r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania potrwa do końca bieżącego roku i organizowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i „dopalaczy”, a także konsekwencji zdrowotnych,prawnych i społecznych uzależnienia.Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia są spoty filmowe nawiązujące treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego
(do pobrania pod linkiem: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TVPUPqrKU )
Kolejnym elementem kampanii jest organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży na MEM internetowy i animację w formacie GIF dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik.
Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac, które zajmą pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowany jest również przez MSWiA wydruk plakatów i ulotek w oparciu o grafikę i hasła kampanijne

Więcej informacji o kampanii na stronie:
https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ – zakładka „Kampania”.