Ogólnopolska kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że 2 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania potrwa do końca bieżącego roku i organizowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i „dopalaczy”, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia są spoty filmowe nawiązujące treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego

(do pobrania pod linkiem : https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TVPUPqrKU ).

Kolejnym elementem kampanii jest organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży na MEM internetowy i animację w formacie GIF dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac, które zajmą pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem: https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowany jest również przez MSWiA wydruk plakatów i ulotek w oparciu o grafikę i hasła kampanijne. Więcej informacji o kampanii na stronie:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ – zakładka „Kampania”.