Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w okresie 12.06 – 18.06.2019r. otrzymano 1 nowy przypadek podejrzenia zachorowania / zachorowania na odrę. Zgłoszony przypadek dotyczy obywatela Polski. Opisany przypadek został ujęty w raporcie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku prowadzi dochodzenia epidemiologiczne każdego nowo zgłoszonego podejrzenia zachorowania / zachorowania na odrę w celu przerwania dróg szerzenia się zakażenia w szczególności objęcia nadzorem osób z kontaktu z chorym. W ramach prowadzonego nadzoru nad osobami z kontaktu w dniach 12.06 – 18.06.2019r. zaszczepiono 5 osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie / chorą na odrę.