Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w okresie od 26.04-10.05.2019 wpłynęło 6 nowych przypadków podejrzeń/zachorowań na odrę. Wśród nowych przypadków odnotowano  1 zachorowanie rocznego dziecka, które nie było zaszczepione (wg kalendarza szczepień- 13 miesiąc życia). Zachorowania dotyczą obywateli Polski.

W okresie  od 26.04 do 10.05.2019r. otrzymano jeden dodatni wynik w kierunku odry potwierdzający zachorowanie. Wszystkie opisane przypadki zostały ujęte w raporcie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku prowadzi dochodzenia epidemiologiczne każdego nowo zgłoszonego podejrzenia/ zachorowania na odrę w celu przerwania dróg szerzenia się zakażenia w szczególności objęcie nadzorem osób z kontaktu z chorym. W ramach prowadzonego nadzoru nad osobami z kontaktu w dniach 26.04 -10.05.2019r. zaszczepiono 54 osoby, które miały kontakt z osobą podejrzaną/chorą na odrę.