INFORMACJA O KURSIE DLA KANDYDATÓW NA GRZYBOZNAWCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 nr 115 poz. 672) jest organizowany kurs dla kandydatów na grzyboznawców w okresie: 23.09-30.09.2019 r. w Karpicku k/Wolsztyna.

Szczegóły dotyczące organizacji przedmiotowego kursu zostały przedstawione w Załączniku.

Załącznik 1 – do pobrania