Konferencja „Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”.

Fundacja „Aby Żyć” wraz z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na konferencję zorganizowaną w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”. Spotkanie nosi tytuł „Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”. Jest przeznaczone dla osób zarządzających zasobami ludzkimi, właścicieli, zarządów, personelu medycznego oraz wszystkich, którzy w mają wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach, przedsiębiorstwach, placówkach publicznych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Spotkanie ma na celu uświadomienie wyżej wymienionym osobom jak ważne jest zdrowie pracowników oraz przedstawienie skutków absencji w pracy i zalet wdrażania programów zdrowotnych w firmach. Pracodawcy oprócz wysłuchania prelegentów będą mieli czas na wzajemną wymianę doświadczeń oraz dyskusję na temat poruszanych tematów.

Konferencja odbędzie się w piątek, 27 września 2019 roku o godz. 11.30 w Sali 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku i przewidywany czas jej trwania to około 2,5 h.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy dokonać rezerwacji do dnia 23.09.2019 r. pisząc wiadomość na adres pracodawca@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl lub dzwoniąc pod numer 731 000 658 (Aleksandra Łańska).

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych.

 

Poniżej znajduje się program spotkania.

 

 

Rejestracja Gości i powitalna kawa

11.15 – 11.30
Powitanie w imieniu organizatorów

Andrzej Kuczara – Prezes Fundacji „Aby Żyć”

Waldemar Kulesza – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

11.30 – 11.45
Profilaktyka chorób zakaźnych na przykładzie Kleszczowego Zapalenia Mózgu i infekcji pneumokokowych – jakie są priorytety, kto jest zagrożony, jakie są korzyści dla pracodawcy?

Dr n. med., mgr prawa Marta Rorat, st. Asystent Oddziału Zakaźnego Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu, p.o. Kierwonika zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

11.45 – 12.30
Ryzyko zawodowe i szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy a skuteczna profilaktyka

Dr N. med., mgr prawa Marta Rorat, st. Asystent Oddziału Zakaźnego Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu, p.o. Kierwonika zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

12.30 – 13.15
Jak można zadbać o zdrowie pracownika – przykłady rozwiązań

Dr n. med. Michał Brzeziński, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

13.15 – 13.30
Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” – pomocne narzędzia i korzyści ze współpracy

Dr n. med. Michał Brzeziński, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

13.30 – 13.40
Panel dyskusyjny nt. możliwości rozwiązań i działań w regionie

·         Współpraca i korzystanie z dobrych praktyk

·         Rola samorządów, innych publicznych oraz organizacji pozarządowych

·         Inne źródła finansowania programów

·         Społeczna odpowiedzialność biznesu a profilaktyka zdrowotna

·         Jak budować świadomość znaczenia profilaktyki w miejscu pracy

13.40 – 14.00
Zakończenie konferencji 14.00