Raport Głównego Inspektora Sanitarnego „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że ukazał się Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, który przedstawia aktualną sytuację w kraju.

Wersja elektroniczna raportu jest dostępna na stronie internetowej GIS.