Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w imieniu organizatorów szczebla powiatowego i wojewódzkiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Realizacja Olimpiady przebiegać będzie etapowo. Eliminacje szkolne powinny być zorganizowane  do 25 października 2019 .

Etap powiatowy odbędzie się 5 listopada 2019r.

Do zadań szkoły należeć będzie pomoc w przygotowaniu uczniów do wszystkich etapów Olimpiady, przeprowadzenie we własnym zakresie eliminacji klasowych i szkolnych i zgłoszenie 5 laureatów do etapu powiatowego.

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku służą radą i pomocą metodyczną podczas trwania szkolnych i powiatowych eliminacji Olimpiady, a także wsparciem w dostępne materiały informacyjne i pomoce do nauki.

zał. 2a zgłoszenie finalistów do etapu powiatowego

zał. 2 protokół z eliminacji szkolnych

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O HIV

Zgoda 1aPSSE

Zgoda załącznik 1bPSSE

Zgoda zał1PSSE

1regulamin 2019 z poprawkami RODO