Kampania prewencyjno-kontrolna „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowanej do pracodawców,  pracowników, w tym pracowników służb bhp oraz właścicieli zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w ww. zakładach poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z informacjami o projekcie, bezpłatnymi publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach na stronie www.bhpnatak.pl.