Informacja nt. opublikowania opinii prawnej dotyczącej praw i obowiązków lekarza podczas procedury szczepień obowiązkowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu informacje Głównego Inspektora Sanitarnego nt. opublikowania opinii prawnej dotyczącej praw i obowiązków lekarza podczas procedury szczepień obowiązkowych.

OPINIA PRAWNA dot. praw i obowiązków lekarza podczas procedury szczepień obowiązkowych