Diagnostyka w kierunku wirusów powodujących ostrą niewydolność oddechową

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż diagnostyka w kierunku wirusów powodujących ostrą niewydolność oddechową, z podejrzeniem zakażenia koronawirusem2019- nCoV odbywa się WYŁĄCZNIE w szpitalach zakaźnych i laboratoriach medycznych posiadających możliwość diagnostyki wirusologicznej. Podstawowa Opieka Zdrowotna nie pobiera materiału od pacjenta, ani nie jest zaangażowana w prowadzenie diagnostyki w takich przypadkach. Ponadto informuje, że wykluczenie innych czynników zakażenia jest obligatoryjne (wg WHO), jeśli podejmuje się decyzję o przekazaniu materiału do laboratorium referencyjnego w Berlinie lub Rotterdamie.

Jednocześnie w załączeniu przekazuje nowe informacje z dnia 29.01.2020 r. z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dotyczące koronawirusa 2019-nCoV oraz „Wymagania dotyczące pobierania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; 2019nCoVWuhan Chiny)”.

Informacje dotyczące Ognisk – aktualny stan (na stronie GIS)

Wymagania dotyczące materiału do badań – wersja do pobrania