Konkurs „UVam sobie”!

Korzystanie z solariów stanowi poważny społecznie problem. Ludzie korzystający z promieniowania UV w studiach urody, często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie za sobą sztuczne naświetlanie skóry. U osób korzystających z solariów dochodzi do uszkodzeń włókien kolagenu i elastyny, przez co skóra szybciej się starzeje – pojawiają się nowe zmarszczki, a już istniejące stają się głębsze.

Działa to negatywnie nie tylko na sam wygląd skóry, ale również na jego ogólny stan zdrowia. Największym jednak zagrożeniem jest rak skóry – w szczególności czerniak (jeden z najbardziej złośliwych nowotworów). Szczególnie narażone na negatywne skutki korzystania z solarium są młode osoby, które uważają ten rodzaj opalania za nieszkodliwy.

Aby propagować wiedzę na temat szkodliwego wpływu korzystania z solariów na zdrowie człowieka, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku wraz z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku organizują KONKURS pt. „UVam sobie”. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Białegostoku. Aby wziąć w nim udział należy stworzyć infografikę o tematyce dotyczącej negatywnych skutków korzystania z solarium.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

3 wygrane prace otrzymają karty upominkowe do sieci sklepów Empik o wartości:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

Organizatorzy przewidują również wyróżnienie 3 dodatkowych prac i przekazanie ich autorom kart upominkowych do sieci sklepów Empik o wartości 100 zł.

Zadania dla uczestników konkursu:

 Wykonanie infografiki o tematyce dotyczącej o negatywnych skutkach korzystania z solarium,
Uczestnik sam wybiera grupę odbiorców, do której skieruje swoją infografikę,
 Infografika może zawierać maksymalnie 1 stronę, o rozmiarze 21cm x 29,7cm, tekst i grafikę dostosowane do wybranej grupy odbiorców,
 Infografika może być wykonana dowolną techniką artystyczną (np. kredki, farby, grafika komputerowa),
Praca przesłana na konkurs musi być oryginalną i samodzielną biorącego udział w konkursie, wcześniej    niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach,
 Prace konkursowe muszą być zgłaszane indywidualnie,
Email zgłaszający pracę do konkursu powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę,adres szkoły, telefon i email do kontaktu, oraz załącznik z pracą zapisaną w rozszerzeniu pdf. (w przypadku dostarczenia pracy osobiście powinna być opisana powyższymi danymi na oddzielnej kartce dołączonej do pracy),
 Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie osób pełnoletnich (załącznik 1) lub osób niepełnoletnich (załącznik 2). Zgody powinny być podpisane i mogą zostać dostarczone na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Warszawska 57a pokój nr 6, bądź przesłane w formie elektronicznej razem z pracą.

Prace można przesyłać do 31 marca 2020 roku!

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania :

Regulamin Konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2