obrazek

Materiały do pobrania dot. zakażeń koronawirusem

Poniżej zamieszczone są materiały edukacyjne:
♦   Instrukcja mycia rąk
♦ „Jak zapobiegać zakażeniu?” (różne wersje językowe) / “How to avoid the infection ?” different language versions : PL , EN, Chinese , RU , Ukrainian , Vietnamese

♦ „Jak zapobiegać zakażeniu?” (różne formaty),

Rozkładówka 400 x 272 mm Jak zapobiegać zakażeniu 

Prasa 263 x 151,6 mm Jak zapobiegać zakażeniu

Plakat 174 x 229,3 mm Jak zapobiegać zakażeniu

Plakat z numerami alarmowymi (obowiązującymi na terenie powiatu białostockiego oraz miasta Białystok),

PLAKAT

„Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem” (informacje do aptek – kolor i w odcieniach szarości),

WERSJA 1

WERSJA 2

♦ Schematy postępowania dla POZ i NIŚOZ, 

WERSJA 1 

WERSJA 2
♦ Zasady postępowania w przypadku kwarantanny (3 wersje)

WERSJA 1

WERSJA 2

WERSJA 3

Materiały zostały przygotowane i pobrane ze strony :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje w celu rozpowszechnienia wiedzy na temat zakażeń koronowirusem i zasad postępowania w przypadku choroby.