obrazek

Najczęstsze pytania dotyczące zakażeń koronawirusem

Co to jest koronawirus ?
Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje
dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia po cięższe choroby, takie jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej
niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa COVID-19.

Co to jest COVID-19?

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez ostatnio odkryty koronawirus. Ten nowy wirus i choroba były nieznane przed wybuchem epidemii
w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r.

Czy powinienem martwić się o COVID-19?

W 80% przypadków, zakażenie COVID-19 przebiega w sposób łagodny, bez nasilonych objawów. Prawie nie obserwuje się zakażeń wśród dzieci i młodzieży.
Ciężka postać choroby obserwuje się głównie u osób starszych, z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi.
Należy zachować podstawowe zasady higieny. Przede wszystkim wśród tych działań jest regularne i dokładne mycie rąk oraz dobra higiena dróg oddechowych. Po drugie, bądź na bieżąco i postępuj zgodnie z zaleceniami, w tym wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi podróży, przemieszczania się i spotkań.

Jakie są objawy COVID-19?

Najczęstsze objawy COVID-19 to
♦ gorączka,
♦ zmęczenie,
♦ suchy kaszel.
Niektórzy pacjenci mogą odczuwać dodatkowo: bóle, przekrwienie błony
śluzowej nosa, katar, ból gardła lub biegunkę.
Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo.
Około 1 na 6 osób, które zachorują na COVID-19, ma trudności z oddychaniem,
a przebieg ich choroby jest poważny.

Jak długi jest okres inkubacji COVID-19?

Okres inkubacji” oznacza czas między „złapaniem” wirusa, a wystąpieniem
objawów choroby. Większość szacunków okresu inkubacji COVID-19 wynosi od
1 do 14 dni (najczęściej około 5 dni).

Jak długo wirus przetrwa na powierzchniach?

Nie jest pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 przeżyje na powierzchni,
ale wydaje się, że zachowuje się jak inne koronawirusy. Badania sugerują, że
mogą się one utrzymywać na powierzchniach przez kilka do kilkunastu godzin.
Może się to różnić w zależności od warunków (np. rodzaj powierzchni,
temperatura, wilgotność otoczenia). Jeśli uważasz, że powierzchnia mogła
zostać skażona, wyczyść ją środkiem dezynfekującym. Umyj ręce mydłem i wodą
lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Unikaj dotykania dłońmi
oczu, ust lub nosa.

Jak rozprzestrzenia się COVID-19?

Jak dotąd znane są dwa sposoby rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
powodującego COVID-19:

Sposób 1

 

 

 

 

 

 

Sposób 2

 

 

 

 

 

 

W WHO nadal trwają badania nad sposobem rozprzestrzeniania się COVID-19 i
będzie nadal udostępniać zaktualizowane wyniki.

Jak prawdopodobne jest zarażenie COVID-19?

Ryzyko zakażenia koronawirusem w dominującej części zależy od tego, gdzie
jesteś – a dokładniej od tego, czy występuje tam transmisja koronawirusa SARSCoV-2. Dla większości ludzi w większości lokalizacji ryzyko zakażenia koronawirusem jest wciąż niskie. Istnieją jednak miejsca na całym świecie (miasta lub obszary), w których rozprzestrzenia się koronawirus. Pamiętaj, aby stosować się do rekomendacji GIS i ograniczeń dotyczących podróży, przemieszczania się i przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z sytuacji epidemiologicznej, na obszarze, w którym się znajdujesz lub gdzie zamierzasz się udać. GIS publikuje aktualizacje na temat sytuacji epidemiologicznej na całym świecie.
Czy można zarazić się COVID-19 drogą fekalno-oralną?

Ryzyko zakażenia koronawirusem przez kontakt z kałem zarażonej osoby wydaje się niskie. Chociaż wstępne badania sugerują, że wirus może być obecny, w niektórych przypadkach w kale, rozprzestrzenianie się tą drogą nie jest głównym sposobem. Fakt istnienia takiego ryzyka jest jednak kolejnym powodem do regularnego mycia rąk po skorzystaniu z łazienki i przed jedzeniem.

Czy COVID-19 można zarazić się od osoby, która nie ma objawów?

Główną drogą rozprzestrzeniania się choroby są kropelki oddechowe wydalane przez osobę, która kaszle. Ryzyko złapania COVID-19 od osoby bez objawów
jest bardzo niskie. Jednak wiele osób z COVID-19 doświadcza jedynie łagodnych objawów. Jest to szczególnie prawdziwe we wczesnych stadiach choroby.
Dlatego możliwe jest złapanie COVID-19 od osoby, która ma tylko łagodne objawy takie jak mało intensywny kaszel i czuje się dobrze.

Kto jest narażony na ciężką chorobę?

Podczas gdy wciąż uczymy się, w jaki sposób ten koronawirus wpływa na ludzi, wydaje się, że osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi schorzeniami (takimi jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca lub cukrzyca) częściej doznają ciężkich objawów COVID-19. Czy można zarazić się COVID-19 od zwierząt domowych Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, zostały zainfekowane lub mogłyby rozprzestrzeniać wirusa wywołującego COVID-19.

Czy bezpiecznie jest otrzymać paczkę z dowolnego obszaru, w którym zgłoszono COVID-19?

Tak. Prawdopodobieństwo zarażenia poprzez produkty handlowe jest niskie. Obecnie brak jest dowodów naukowych na zakażenie koronawirusem poprzez
paczkę nadaną z Chin lub Europy.

Czy istnieje szczepionka, lek lub leczenie COVID-19?

Jeszcze nie. Do chwili obecnej mimo nieustannych badań, nie ma szczepionki ani konkretnego leku przeciwwirusowego, który zapobiegałby lub leczył
COVID-19. Jednak osoby dotknięte chorobą powinny otrzymać pomoc w łagodzeniu objawów. Osoby z poważną chorobą powinny być hospitalizowane. Większość pacjentów wraca do zdrowia dzięki leczeniu objawowemu.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19 ?

Nie. Antybiotyki nie działają przeciwko wirusom, działają tylko na infekcje bakteryjne. COVID-19 jest wywoływany przez wirusa, więc antybiotyki nie
działają. Antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegania lub leczenia COVID-19.
Powinny być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza w leczeniu infekcji bakteryjnej.

Czy maseczki są skuteczne w zapobieganiu zakażeniu COVID19 ?

Maseczki ochronne są przeznaczone jedynie osobom chorym – zapobiegają one rozsiewaniu dookoła osoby zakażonej kropelek oddechowych. Należy ich jednak
używać w ściśle określony sposób, aby ich użytkowanie przyniosło oczekiwane rezultaty.
Maseczki nie chronią osób zdrowych.

Gdzie nie zaleca się aktualnie podróży?

Na dzień 9.03.2020: na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka
opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia
zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca
podróżowania do:
• Chin,
• Korei Południowej,
• Włoch,
• Iranu,
• Francji;
o departament Oise w Regionie Hauts-de-France,
o region Ile-de France,
o departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy,
o departament Morbihan w regionie Bretania,
• Niemiec;
o Nadrenia Północna-Westfalia),
• Japonii.
W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii
zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych
skupisk ludzkich.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych
państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na
stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla
podróżujących: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Gdzie szukać informacji dla podróżnych?

Na stronie: https://gis.gov.pl/ znajdują się aktualne komunikaty dla podróżnych.

Jeśli mieszkam w obszarze, w którym wystąpiły przypadki zakażenia koronawirusem – czy jestem narażony na dodatkowe ryzyko?

Osoba z koronawirusem nie naraża innych, jeżeli pozostaje w izolacji i uważnie
zbadano, z kim miała bliski kontakt. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i
śledzenie kontaktów to podstawowy element pracy służb sanitarnych.

Gdzie mogę uzyskać informację na temat koronawirusa?

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można
uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem.
W nagłych przypadkach należy kontaktować się z właściwą terytorialnie
jednostką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Telefony alarmowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Białymstoku:
1. 698 145 904,
2. 607 635 881.
Na stronach internetowych:
https://gis.gov.pl/,
https://www.gov.pl/web/zdrowie,
https://www.who.int/,
https://www.ecdc.europa.eu/en.

Kim jest osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem?

Osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem to każdy kto:
a) przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa
LUB
miał bliski kontakt z osobą zakażoną,
(i)
b) w ciągu 14 dni przebywał w miejscach gdzie występuje COVID-19 lub
kontaktował się z osobą zakażoną
(i)
c) obserwuje u siebie takie objawy jak:
gorączka,
kaszel,
duszność.

Co zrobić jeśli podejrzewasz, że ktoś może mieć ostrą chorobę układu oddechowego na skutek zakażenia koronawirusem ?

Należy pamiętać o konieczności bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Co to znaczy, że ktoś miał bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą w odległości mniej
niż 2 metry przez ponad 15 minut;
• prowadził rozmowę z osobą, z objawami choroby twarzą w twarz przez
dłuższy czas;
• osoba mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora
lub w tym samym pokoju: hotelowym/ w akademiku.

Co oznacza kwarantanna dla osób, które nie mają objawów?

• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą lub
po powrocie z obszaru zagrożonego i prowadzenie samoobserwacji – codzienny
pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi epidemiologicznemu – w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia przez pracownika stacji
sanitarno-epidemiologicznej,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy:
gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem – należy bezzwłocznie,
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
Kwarantannę można skrócić w przypadku, gdy wyniki testów na obecność wirusa
SARS-CoV-2 u osoby podejrzanej wyszły negatywne, a z którą osoba poddana
kwarantannie miała kontakt. Decyzję o skróceniu kwarantanny podejmuje tylko
właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny.

Jestem poddany kwarantannie domowej – czy mogę wyjść do sklepów po
jedzenie? Muszę odebrać lek z apteki, co powinienem zrobić?

Osoby, na które nałożono kwarantannę:
♦ absolutnie nie powinny opuszczać miejsca zamieszkania lub innego
miejsca kwarantanny (np. nie wychodzić z domu do sklepu, czy na spacer
z psem),
♦ mają obowiązek udzielania informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na
temat stanu zdrowia,
♦ w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformują
telefonicznie Państwową Inspekcję Sanitarną
♦ przestrzegają wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czy kobiety w ciąży są szczególnie narażone?

Według WHO kobiety w ciąży nie wydają się mieć zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem niż każda inna osoba.

Co wiadomo o przyczynie wybuchu epidemii?

Uważa się, że SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy, ale nie zidentyfikowano
gospodarzy pośrednich. Obecnie przyjmuje się, że na początku grudnia na rynku
w Wuhan w prowincji Hubei w Chinach zainfekowano pierwszych pacjentów.

Czy odwołane są wszystkie imprezy masowe?

Organizacja imprez masowych: w wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera
Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy
sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich
imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach
zamkniętych.

Czy odwołane są konferencje naukowe?

Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji
szerzenia się zakażeń, rekomenduje się odwołanie wszystkich konferencji i
wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.
Nie zaleca się również organizowania wycieczek szkolnych i wymian
studenckich.