obrazek

Wytyczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej w przypadku braku zakupu środków do dezynfekcji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że prowadzenie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu oraz odnowy biologicznej musi zapewniać bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne zarówno klientom jak i pracownikom. Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu są kwalifikowane, jako branże o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych z uwagi na to, że wiele zabiegów tam wykonywanych przerywa ciągłość tkanek skóry.

Przestrzeganie higieny, w tym prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja narzędzi, pomieszczeń oraz rąk personelu w takich placówkach jest bardzo istotną kwestią. Wszystkie narzędzia i przybory bezpośrednio po użyciu należy poddać procesowi dezynfekcji, czyli procesowi niszczenia drobnoustrojów. Brak przestrzegania dezynfekcji w ww. placówkach stwarza możliwość szerzenia się chorób zakaźnych.

Obowiązek przestrzegania określonego reżimu sanitarnego w ww. zakładach wynika m. in. z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
( Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.)

W przypadku braku możliwości przeprowadzania dezynfekcji w zakładach świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej w związku z brakiem możliwości zakupu środków do dezynfekcji działalność w ww. zakresie nie może być kontynuowana.