obrazek

Stanowisko dotyczące metod ograniczenia możliwości przenoszenia się koronawirusa wewnątrz pomieszczeń zaopatrzonych w system wentylacyjno-klimatyzacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje zalecenia dotyczące metod ograniczenia możliwości przenoszenia się koronawirusa wewnątrz pomieszczeń zaopatrzonych w system wentylacyjno-klimatyzacyjny.

Zalecenia system wentylacyjno-klimatyzacyjny (NIZP-PZH)