Zalecenia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku udostępnia w załączeniu Zalecenia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”. Materiał ten może okazać się pomocny przy odkażaniu różnego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych. Z zaleceń tych wynika, że podstawowe stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 środki powinny obejmować aminy IV rzędowe, etanol,podchloryn sodu. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania formaldehydu (wykazuje działanie kancerogenne). Jednocześnie zwraca uwagę, że środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych (co jest szczególnie istotne w kontekście SARS-CoV-2). Przy stosowaniu tych środków, pracownicy realizujący konkretne procedury muszą być adekwatnie zabezpieczeni. Ponadto dezynfekcja przestrzeni publicznych winna odbywać się w czasie, gdy w miejscach publicznych nie będzie innych osób.

Pliki do pobrania : 

Coronavirus SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities