obrazek

Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje:

  • zaktualizowane informacje dla rolników/plantatorów zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych opracowane przez MRiRW i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (Załącznik 1; Załącznik 2; Załącznik 3; Załącznik 4; Załącznik 5)
  • schemat postępowania w drive-thru w związku z dopuszczeniem przez Ministra Zdrowia możliwości wykonywania badań PCR w punktach drive-thru cudzoziemcom zatrudnionym przez rolników/plantatorów przy pracach sezonowych (Załącznik 6)