Hasło Roku 2020 Wsparcie pielęgniarek i położnych.

Hasło Roku 2020 Wsparcie pielęgniarek i położnych.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera kluczową kwestię dotyczącą
zdrowia i zachęca ludzi z wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań, które podkreślają wagę danego zagadnienia. Światowy Dzień Zdrowia stanowi wyjątkową okazję do zaangażowania społeczności z całego świata do promowania działań, które mogą poprawić nasze zdrowie. Hasło Światowego Dnia Zdrowia 2020 brzmi: Wsparcie pielęgniarek i położnych. To dobra okazja dla podkreślenia ich roli którą pełnią, a szczególnie w tym trudnym czasie epidemii COVID -19. Narażając swoje życie, niosą pomoc innym .Obecna postawa przejawiająca się pracowitością i niezłomnością w tym ciężkim momencie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku.

Więcej informacji: https://www.who.int/newsroom/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020