Articles by: psse

Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje: zaktualizowane informacje dla rolników/plantatorów zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych opracowane przez MRiRW i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (Załącznik 1; Załącznik 2; Załącznik 3; Załącznik […]

Czytaj…

Koronawirus – problem zanieczyszczania przestrzeni publicznej przez zużyte środki ochrony osobistej

Koronawirus – problem zanieczyszczania przestrzeni publicznej przez zużyte środki ochrony osobistej

Wraz z obowiązkiem zakładania maseczek oraz używania rękawiczek jednorazowych związanym z pandemia Covid-19 pojawił się problem dotyczący zaśmiecania ulic i chodników przez środki ochrony osobistej. Pozostawianie zużytych maseczek i rękawiczek na ulicy wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stwarza zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i […]

Czytaj…

Aktualizacja wytycznych i wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze bezpieczeństwa żywności w związku z zagrożeniem koronawirusem

Aktualizacja wytycznych i wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze bezpieczeństwa żywności w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje: zaktualizowane informacje dla rolników, plantatorów opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19 (Załącznik 1); zaktualizowane zalecenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kierowane do konsumentów (Załącznik 2); […]

Czytaj…

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania od 6 maja 2020 roku żłobków, przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania od 6 maja 2020 roku żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z  dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zaktualizowane) Wytyczne Ministerstwa  Zdrowia, Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki […]

Czytaj…

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje zalecenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kierowane do przedsiębiorców branży spożywczej w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii: Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków (Załącznik 1; Załącznik 2) Zalecenia dla […]

Czytaj…

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne: http://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Opinia NIZP-PZH z dnia 2020.04.02 dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, a także skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania

Opinia NIZP-PZH z dnia 2020.04.02 dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, a także skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku udostępnia poniżej opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, a także skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 z dnia 02.04.2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia informuje, że w obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń […]

Czytaj…