Articles by: psse

Pytania i odpowiedzi – wszystko na temat koronawirusa

10 zasad izolacji / kwarantanny

ZASADY KWARANTANNOWANIA Okres wylęgania koronawirusa – 1-14 dni (średnio 5-7 dni) Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Jako bliski kontakt należy rozumieć : przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż […]

Czytaj…

obrazek

Zmiany dotyczące rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Od dnia 24 października 2020 r. na skutek wprowadzonych zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na kwarantannie jest zobowiązana przebywać: osoba, która przekroczyła granicę i nałożono na nią obowiązek przebywania w […]

Czytaj…

Nowe zasady bezpieczeństwa

Powiat białostocki – strefa czerwona, dodatkowe obostrzenia!

W związku z wejściem powiatu białostockiego do tzw. strefy czerwonej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  informuje  o dodatkowym ograniczeniach obowiązujących w strefie czerwonej: 1. Na obszarze strefy czerwonej nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego: w środkach […]

Czytaj…

obrazek

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Dostęp konsumenta do zamieszczanych na bieżąco informacji dotyczących niebezpiecznej żywności / wyrobów do kontaktu z żywnością wycofywanych z obrotu handlowego (w tym na terenie województwa podlaskiego) możliwy jest pod adresem https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia.

obrazek

Zalecenia dla placówek oświatowych dotyczące kontroli pracy systemów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zalecanych działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Do pobrania: Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów […]

Czytaj…