Aktualności

7 zasad profilaktyki grypy

7 zasad profilaktyki grypy

W związku z rozpoczęciem sezonu zachorowalności na grypę, przedstawiamy „7 zasad profilaktyki grypy ”. 7 zasad profilaktyki grypy – plik do pobrania

Informacja MEN i GIS dotycząca e-papierosów

Informacja MEN i GIS dotycząca e-papierosów

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przygotował wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami. Temat e-papierosów jest jednocześnie ważny i trudny do podjęcia. Wiele osób nie widzi zagrożenia i uznaje e-papierosy jako modny gadżet. To […]

Czytaj…

Kampania prewencyjno-kontrolna „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Kampania prewencyjno-kontrolna „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowanej do pracodawców,  pracowników, w tym pracowników służb bhp oraz właścicieli zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Celem […]

Czytaj…

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w imieniu organizatorów szczebla powiatowego i wojewódzkiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i […]

Czytaj…

Olsztyn-otwarcie sklepu sieci Fun Shop  z dopalaczami na Dˆbrowszczak—w.


Fot. Zbigniew Woniak /17 padziernik 2008/

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że ukazał się Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, który przedstawia aktualną sytuację w kraju. Wersja elektroniczna raportu jest dostępna na stronie internetowej GIS.

Konferencja „Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”.

Konferencja „Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”.

Fundacja „Aby Żyć” wraz z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na konferencję zorganizowaną w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”. Spotkanie nosi tytuł „Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca […]

Czytaj…

INFORMACJA O KURSIE DLA KANDYDATÓW NA GRZYBOZNAWCÓW

INFORMACJA O KURSIE DLA KANDYDATÓW NA GRZYBOZNAWCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 nr 115 poz. 672) jest organizowany kurs dla kandydatów na […]

Czytaj…

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

W imieniu Organizatora, zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”. Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – zarówno mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych […]

Czytaj…

Informacja o wejściu w życie ustawy o produktach kosmetycznych

Informacja o wejściu w życie ustawy o produktach kosmetycznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227) wdrażająca przepisy rozporządzenia kosmetycznego (WE) nr 1223/2009. Nowa ustawa zastąpiła ustawę z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz.U. 2013 poz. […]

Czytaj…