Programy Profilaktyczne

Znajdź właściwe rozwiązanie

PSSE w Białymstoku realizuje program “Znajdź Właściwe Rozwiązanie” przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest X edycja programu. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do uczniów szkół klas V-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. […]

Czytaj…

Nie pal przy mnie, proszę

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku w II półroczu roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęła realizację nowego programu edukacji antytytoniowej ph. “Nie pal przy mnie, proszę” kierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców. W roku szkolnym 2019/2020 będzie miała  miejsce X edycja programu. Program ”Nie pal przy mnie […]

Czytaj…

Czyste powietrze wokół nas

Pierwszym środowiskiem  w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje wychowawcze jak przedszkole, szkoła czy grupa rówieśnicza. Wzory zachowań również w odniesieniu do nałogu palenia kształtuje między innymi środowisko rodzinne. Z badań wynika ,że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, kiedy palą rodzice lub starsze rodzeństwo. Dla dzieci w wieku przedszkolnym […]

Czytaj…