Home » Szczegółowe Dane Kontaktowe

Szczegółowe Dane Kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00

sekretariat – pokój 211 (II piętro)

tel. centrala 85 7325236
tel./fax 85 7325091

adres e-mail:
sekretariat@psse.bialystok.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP: /o97h56dvpj/skrytka

Telefon alarmowy: 698 145 904*

*Czynny w dni wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku od 15:00 do 7:25 w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w szczególności w przypadku zgłoszeń:

  • dotyczących podejrzenia o zbiorowe zatrucia pokarmowe,
  • podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych,
  • podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do komórek organizacyjnych PSSE:

Nazwa Komórki Organizacyjnej Nr Telefonu
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  85 7222 033
Sekcja Promocji Zdrowia 85 7222 034
Sekcja Statystyki i Zapewnienia Jakości 85 7222 036
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 85 7222 040
Oddział Higieny Komunalnej 85 7222 035
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  85 7222 037
85 7222 038
85 7222 039
Oddział Epidemiologii 85 7222 041
85 7222 042
Oddział Higieny Pracy 85 7222 043
85 7222 044