Home » Szczegółowe Dane Kontaktowe

Szczegółowe Dane Kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00
sekretariat – pokój 211 (II piętro)

tel. centrala 85 7325236
tel./fax 85 7325091

adres e-mail:
lp.kotsylaib.essp@tairaterkes

adres skrzynki podawczej ePUAP: /o97h56dvpj/skrytka

UWAGA

Od dnia 2020-05-12 funkcjonuje nowy numer telefonu w sprawach
dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2:

222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.


Bezpośredni kontakt telefoniczny do komórek organizacyjnych PSSE:

Nazwa Komórki Organizacyjnej Nr Telefonu
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  85 7222 033
Sekcja Promocji Zdrowia 85 7222 034
Oddział Epidemiologii (statystyka medyczna) 85 7222 036
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 85 7222 040
Oddział Higieny Komunalnej 85 7222 035
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  85 7222 037
85 7222 038
85 7222 039
Oddział Epidemiologii 85 7222 041
85 7222 042
Oddział Higieny Pracy 85 7222 043
85 7222 044