Home » Szczegółowe Dane Kontaktowe

Szczegółowe Dane Kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00

sekretariat – pokój 211 (II piętro)

tel. centrala 85 7325236
tel./fax 85 7325091

adres e-mail:
lp.kotsylaib.essp@tairaterkes

adres skrzynki podawczej ePUAP: /o97h56dvpj/skrytka

Telefon alarmowy: 698 145 904*

*Czynny w dni wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku od 15:00 do 7:25 w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej w obszarze realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, w szczególności w przypadku zgłoszeń:

  • dotyczących podejrzenia o zbiorowe zatrucia pokarmowe,
  • podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych,
  • podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do komórek organizacyjnych PSSE:

Nazwa Komórki Organizacyjnej Nr Telefonu
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  85 7222 033
Sekcja Promocji Zdrowia 85 7222 034
Oddział Epidemiologii (statystyka medyczna) 85 7222 036
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 85 7222 040
Oddział Higieny Komunalnej 85 7222 035
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  85 7222 037
85 7222 038
85 7222 039
Oddział Epidemiologii 85 7222 041
85 7222 042
Oddział Higieny Pracy 85 7222 043
85 7222 044