Home » Dokumenty do pobrania (Higiena Dzieci i Młodzieży)

Dokumenty do pobrania (Higiena Dzieci i Młodzieży)

 

Nazwa Dokumentu Format
Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w spawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami pdf
Wniosek o wydanie opinii/decyzji sanitarnej docx
Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego pt. “Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych – Aspekty higieniczne i zdrowotne” pdf