Home » Dokumenty do pobrania (Higiena Pracy)

Dokumenty do pobrania (Higiena Pracy)

Druki informacji i zgłoszeń 

Nazwa Dokumentu Format
Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym docx
Informacja dotycząca użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pdf

 

Druki dotyczące chorób zawodowych

Nazwa Dokumentu Format
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej docx
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla lekarza) docx
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla PPIS) docx
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej docx
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej docx