Home » Nowe Narkotyki

Nowe Narkotyki

Informacje na temat nowych narkotyków:

 

Program „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – bezpośredni realizator działań projektu

Partnerzy programu:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Fundacja EGO w Suwałkach,
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku,
  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP.

Do realizacji konkretnych działań w ramach programu możliwe i wskazane jest włączanie się innych instytucji i organizacji działających lokalnie na obszarze funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych Policji woj. podlaskiego (np. Urzędy Miasta i Gminy, lokalne media, organizacje parafialne itp,).

Adresaci:

  • dzieci i młodzież z terenu woj. Podlaskiego,
  • rodzice/opiekunowie prawni,
  • kadra pedagogiczna placówek oświatowych/opiekuńczych.

Cel ogólny:

Wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:

http://podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania-policji/prewencja/programy-profilaktyczn/mam-wybor-wybieram-rozs?page=0