Home » Grypa

Grypa

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (www.pzh.gov.pl) znajdują się dostępne są informacje i zalecania dla lekarzy i pacjentów w zakresie profilaktyki i leczenia grypy.

NIZP-PZH zamieszcza również:

  • Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (formularz zlecenia badania).
  • Raporty i informacje Europejskiego Centrum Monitorowania Chorób Zakaźnych jak i Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH

Informacje, komunikaty oraz ważne informacje w zakresie grypy publikowane są także na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

W dokumencie „Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego” Zakład Epidemiologii NIZP-PZH na stronie internetowej (meldunki epidemiologiczne – EPIMELD) podaje aktualne definicje grypy (w tym typu A/H1 lub A/H5N1 u ludzi) na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.