Home » Informacja dla importerów żywności – zmiana przepisów prawnych dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Informacja dla importerów żywności – zmiana przepisów prawnych dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw trzecich – obowiązkowo będzie stosowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności system TRACES-NT (TRACES NEW TECHNOLOGY).

Nowe wymagania dotyczą żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu żywności do UE z niektórych państw trzecich.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce: działalność gospodarcza – produkcja i obrót – TRACES/TRACES-NT pod adresem: https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/ znajdują się obszerne informacje w tym zakresie pt. „Informacje dla importerów żywności”.

Ww. informacje dotyczą zamiany przepisów w sprawie importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT od 14.12.2019 r. W informacji tej znajdują się również:

  • instrukcja dotycząca wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login;
  • instrukcja wypełniania I części dokumentu CHED-D.

W przypadku pozostałych produktów, nie objętych przepisami unijnymi, nadal stosuje się przepisy krajowe, a więc zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, ze zm.) należy złożyć wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych. Aktualnie nie muszą być one zgłaszane poprzez system TRACES-NT.