Home » Informacja dla osób głuchoniemych

Informacja dla osób głuchoniemych

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011r., poz. 1243 ) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuchonieme) mogą komunikować się z urzędem za pomocą:

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głuchonieme) będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacz SJM – systemu językowo-migowego

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (np. mailem lub faksem) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

Wniosek o świadczenie usług tłumacza do pobrania.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.