Home » Akty Prawne obowiązujące w Sekcji Promocji Zdrowia

Akty Prawne obowiązujące w Sekcji Promocji Zdrowia

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U.2016.1251 t.j. z dnia 2016.08.16
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U.2012.977 z dnia 2012.08.30
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Dz.U.2017.957 t.j. z dnia 2017.05.17