Home » Informacje dla podmiotów

Informacje dla podmiotów

  1. Rolniczy handel detaliczny
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
  3. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne owoców i warzyw
  4. Zatwierdzenie i/lub wpis do rejestru zakładów – prawo składania oświadczeń w miejsce obowiązku przedstawiania zaświadczeń
  5. Zatwierdzenie zakładu lub uzyskanie wpisu do rejestru zakładów
  6. Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią
  7. Informacja o wejściu w życie ustawy o produktach kosmetycznych
  8. Wytyczne i zalecenia dla producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw
  9. Informacja dla importerów żywności – zmiana przepisów prawnych dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego
  10. Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzaniu do obrotu żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej