Home » Kierownictwo PSSE

Kierownictwo PSSE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

mgr inż. Waldemar Kulesza

ul. Warszawska 57A, pok. 211
tel./fax (85) 732-50-91

 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

mgr Urszula Połowianiuk

ul. Warszawska 57A, pok. 210
tel. (85) 733-52-36 w.130