Home » Komunikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego

Komunikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego

Komunikat  I – odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego czynników rakotwórczych i mutagennych ustalonych w UE

Komunikat  II – odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego czynników rakotwórczych i mutagennych w projektach dyrektyw UE

Komunikat  III – odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego czynników chemicznych ustalonych w UE

Komunikat  IV – odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego czynników chemicznych ustalonych w UE